Remény az európai demokrácia elindulására

A Syriza győzelme nem csak Görögország számára jelent reményt, hogy kitörhet a szociális krízisből, hanem az Európai Unió számára is megteremti a demokratikus szakítás és az alapvető változás lehetőségét.

A szociális rombolást véghezvivő és a gazdaságilag kontraproduktív trojka politikáját 2015. január 25-én demokratikus véleménynyilvánításával büntette a görög nép. Tsiprasz kormánya  egy olyan alternatív politika lehetőségét ajánlja, amely az emberekre összpontosít. Az első bátor lépéseket, amely kivezet ebből a szociális válságból, már megtették azzal, hogy elkezdték újjáépíteni a görög gazdaságot a közösség nevében.

Ez következményekkel jár más európai országok számára is. Különösképp Dél-Európában, ahol a legjobban érződik a trojka romboló politikája, a népek visszanyerik méltóságukat, és harcolnak társadalomellenes megszorító politika és a demokrácia leépítése ellen. Néhány baloldali politikai erő is részt vesz a küzdelemben és megoldásokat javasol, hogy kijussunk a válság sodrásából. Észak-Európában is fejlődnek a neoliberalizmus elleni küzdelem feltételei. Ezekben az országokban is erősen kritizálják a nyomort, a munkanélküliséget és a növekvő szakadékot szegények és gazdagok között. Jelenleg Németországban, egy országban, amely erősen rányomja neoliberális bélyegét az európai politikára, terjed a bizonytalanság és az alacsony bérű szektor, valamint jelentékenyen nőnek a bevételi és kiadási különbségek.

fistELami

Szolidaritást mutatunk a görög nép harcával, és támogatjuk az új görög kormányt. A görög nép megszorítások ellen és a méltósága visszaszerzéséért folytatott harca, valamint küzdelme az önrendelkezéséért, a mi harcunk is. A görög választásokkal indulva az európai baloldali erők új irányvonala nőhet ki, beharangozva az európai politika irányvonalának sürgős megváltoztatásának szükségét. De ez nem fog magától megtörténni, az európai ellenállást újra kell szervezni. Határozottan ellenezzük a görög nép demokratikus döntésének aláaknázását célzó kísérleteket, valamint a Tsiprasz kormány zsarolását. A görög kormány igazságos tárgyalásokat követel, és időt, hogy egy új egyezség születhessen az EU-val. Ez egy igazságos, értelmes és fenntartható ajánlat. Mi inkább az európai intézmények és különösképp az Európai Központi Bank együttműködését követeljük.

Támogatjuk a Syriza követeléseit, mert az az európai népek és minden baloldali erő követelése is. Főképp követeljük:

– Egy európai adósságkonferenciát, az 1953-as Londoni Konferencia mintájára, amely célja nem csak a görög nép, hanem egész Európa adósságproblémájának megoldása.

– A bankok hatalmát korlátozni kell; az államoknak fel kellszabadulniuk a pénzügyi piacok zsarolásai alól. Az Európai Központi Banknak a „utolsó mentsvárú hitelezőként” kell cselekednie a tagállamok számára, és direkt kölcsönöket kell biztosítania alacsony kamatokkal.

– A megszorításokra összpontosítás helyett az európai gazdasági politika alapkövének a fenntartható, szociális-ökológiai gazdasági fejlődésnek, a munkahely-teremtésnek és a szociális biztonságnak kell lennie.

– Igazságos adórendszert, a pénzügyi tranzakciók megadóztatását és megnövekedett adóterheket a magas jövedelműek és letétek számára, csakúgy, mint a mély, európai szintű együttműködést az adócsalások ellen.

– Közösségi beruházási programokat a közösségi infrastruktúra és az általános érdekeltségű szolgáltatások alátámasztására, és az ökológiai és társadalmi fenntartható fejlődésre.

– Program a tömeges és különösképp a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére.

Harcolunk a trojka politikájának európai befejezéséért és Európa szociális, demokratikus és békés fejlődéséért. Ezért aktívan tenni is fogunk. Ha a szociális alternatíva és a demokratikus megindulás elbukik, az a szélsőjobboldal és a neonácik további, európai megerősödésével fenyeget. Mi nem csak egy olyan politikáért állunk ki, amely alternatívát kínál a megszorításokra, hanem amely világosan elutasítja a jobboldal nacionalista, idegengyűlölő és rasszista politikáját. A mi politikánk alapja a szolidaritás.

Ilyen politikai változás csak akkor következhet be, ha a baloldali pártok, szakszervezetek és szociális mozgalmak széles platformját építjük ki. A következő hetekben ilyen megbeszélésekre fogunk meghívni.  Felhívunk minden baloldali pártot, szociális mozgalmat és haladó erőt, hogy támogassák az új görög utat, és hogy harcoljunk a társadalomellenes, európai megszorító politika ellen, valamint egy szolidáris, szociális, demokratikus és békés Európáért.

Európai Baloldali Párt

Vélemény, hozzászólás?