A GUE/NGL 10 legfontosabb követelése az EP-ben

Az EU-nak a bolygónkért és a sokakért kell dolgoznia – nem a kevesekért!

Itt az ideje véget vetni a bukott neoliberális politikának és követni egy ambiciózus tervet, hogy szembeszálljunk a klímakatasztrófával és megküzdjünk a növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekkel az EU-ban.

1, Lépések a klímakatasztrófa hatékony kezelésére és a biodiverzitás visszaállítására

 • Az Európai Parlamentben egy Klímavészhelyzeti Különleges Bizottság felállítása;
 • Európai szintű „zöld tervezés” elkezdése, valamint a CO2 kibocsátás 70%-os csökkentése 2030-ra és 100%-os megújuló energiára átállás 2050-re;
 • Új célok megfogalmazása a Közös Mezőgazdasági Politika számára, hogy támogassuk a kis, helyi és etikus termelőket, növeljük az élelmiszer-biztonságot és a fogyasztóvédelmet, valamint védjük az állatok jogait;
 • Az új Többéves Pénzügyi Keret felhasználása az ökológiai átmenetre (megújuló energia fejlesztés támogatásával, tömegközlekedéssel, vasúti árufuvarozással, az épületek korszerűsítésével, stb.);
 • Az EU politika értékelése, hogy mennyire járult hozzá az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljaihoz és a Párizsi Klímaegyezményhez.

2, Véget vetni a neoliberális megszorító politikának, amely növeli az egyenlőtlenséget és segíti az európai szélsőjobboldal erősödését

 • Elutasítani az olyan költségvetési mechanizmust, mint az Európai Félév, amely meggátolja a tagállamokat, hogy gerjesszék a fenntartható gazdasági fejlődést, hogy erősítsék a regionális és társadalmi összetartást, hogy megerősítsék a jóléti államokat, és hogy tisztességes munkahelyeket biztosítsanak a reálgazdaságban, fellépve ezzel a nyomor ellen;
 • Vessünk véget a 3%-os deficit szabálynak és a 60%-os adósságszabálynak, hogy megengedjék a tagállamok számára, hogy fejlesszék az állami beruházásokat a reálgazdaságban, fejlesztve a közszolgáltatásokat (iskolákat, kórházakat, infrastruktúrát, stb.) és kezeljék a környezetvédelmi problémákat;
 • Teremtsük meg a Foglalkoztatás és Növekedés Paktumát, amely számos új gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi politikát ölel fel a nép és a munkások javára. Ez helyettesítse az EU jelenlegi keretét, struktúráját és neoliberális prioritásait, amelyeket kőbe véstek olyan EU egyezményekben, mint a Stabilitási, Koordinációs és Kormányzati Szerződés, az Európai Szemeszter és a Fiskális Paktum;
 • Vezessünk be aktív politikát a gazdasági egyenlőtlenség és a szegénység ellen, erősítve a jóléti államot az emberek számára a Szociális Befektetési Tervvel, egy Integrált Szegénységellenes Stratégiával és átfogó Szociális Védelmi Programmal;
 • Az EU kohéziós politikájára szánt költségvetés növelése, amely a tagállamok speciális igényeihez igazodik, valamint komoly és jelentős javaslatok kifejlesztése az állami beruházási kezdeményezésre, amelynek megfelelő pénzügyi eszközei vannak a tagállamok közti strukturális gazdasági egyenlőtlenségek kezelésére.

3, Harc az európai szociális nyomor ellen

 • Az első naptól kezdve biztosítani ugyanazon munkahelyen az ugyanazon munkáért járó egyenlő fizetést;
 • Csatoljuk az EU Egyezményhez a szociális protokollt, amely garantálja, hogy a szociális jogok mindig előnyt élveznek a gazdasági szabadság felett;
 • Állapítsuk meg a minimum szociális szabványokat. Az EU-nak be kell tartani a felülbírált Európai Szociális Kartát és növekvő szociális harmonizációt és gazdasági konvergenciát kell folytatnia a népek és területek között;
 • Támogassuk a reálbérek növekedését, biztosítsuk, hogy a munkások jogait tiszteletben tartják és szabályozzuk az uberizált (szabálytalan, haknigazdaság) tevékenységet.

4, Véget vetni az adócsalásnak, adóelkerülésnek, a pénzmosásnak és a korrupciónak

 • Alkossuk meg minden adóparadicsom hiteles EU feketelistáját, beleértve az EU tagállamokat és országokat, amelyek jelenleg a „szürke” listán vannak; Vizsgáljuk felül a kritériumokat és biztosítsunk maximális átláthatóságot a lista felvázolásánál;
 • Biztosítsuk, hogy a nagyvállalatokat ott adóztatják meg, ahol a bevételeiket generálják és állapítsunk meg egy minimum effektív jövedelemadót, hogy véget vessünk a vállalati jövedelemadó esetén a legalacsonyabb adókulcsokért való versengésnek (race to the bottom);
 • Hozzuk létre az adózás átláthatóságát, valamint nyilvános, országról országra való jelentést a vállalatok számára.

5, Vegyük át az ellenőrzést a piaci döntések felett

 • Vessünk véget a Tőkepiaci Egyesülés projektjének és kezdjünk hatalmas, sokszínű és szabályozott banki szektor építésébe, ahol egyetlen bank sem olyan nagy, hogy elbukjon;
 • Garantáljunk politikai kontrollt az Európai Központi Bank felett a tagállamok és az Európai Parlament számára, hogy teljesen elszámoltatható legyen;
 • Tegyük elszámoltathatóvá a pénzügyi szereplőket a befektetéseik környezeti és szociális hatásaikat illetően;
 • Biztosítsuk, hogy a létfontosságú közszolgáltatásokat megvédik a piaci logikától az EU versenytörvényének megreformálásával;
 • Fejlesszünk ki olyan ipari politikát, amely a magas színvonalú munkahelyekre fókuszál, valamint támogatja a kis- és középvállalkozásokat.

6, Új irányt az EU kereskedelmi politikának

 • Értékeljük a jelenlegi kereskedelmi egyezményeinket aszerint, hogyan járulnak hozzá a szociális, környezetvédelmi és emberi jogokhoz;
 • Vessünk véget az EU–Mercosur szabad-kereskedelmi egyezmény tárgyalásainak;
 • Tiltsuk meg az új kereskedelmi egyezményeket, amelyek megsértik az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljait, a Párizsi Klímaegyezményt és az ILO konvencióit, fenyegetve ezzel a bolygót és a munkásokat.

7, Fogadjunk el humánus migrációs és menekültügyi politikát, amely garantálja az emberi jogokat

 • Állítsunk fel aktív, többnemzeti, civil mentőműveleteket a Földközi-tengeren;
 • Garantáljuk a biztonságos és törvényes bejutást a bevándorlók és menekültek számára, valamint a menedékjogukat az EU területén;
 • Váltsunk a jelenlegi dublini rendszerről és növeljük a felelősség szétosztását a tagállamok között a menedékkérők és menekültek számára;
 • Vessünk véget annak, hogy az EU határellenőrzését harmadik országoknak szervezik ki.

8, Védjük meg a békét

 • Akadályozzuk meg, hogy az EU védelmét a NATO eszközeként használják;
 • Védjük meg a békés konfliktusmegoldási szándékokat az ENSZ által és tartsuk tiszteletben a nemzetközi jogot;
 • Támogassuk a lefegyverzést, beleértve a nukleáris fegyvereket.

9, Harcoljunk a demokráciáért és az emberi jogokért

 • Támogassuk az európai intézmények nagyobb elszámoltathatóságát és átláthatóságát az országos parlamenti képviselők és az EP képviselők szerepének erősítése által;
 • Engedélyezzük az európai polgárok számára, hogy részt vehessenek az európai döntéshozó folyamatokban: vizsgáljuk felül az Európai Polgári Kezdeményezést (ECI) a küszöb csökkentésével, valamint tegyük kötelező érvényűvé, mielőtt az Európai Bizottság törvényi javaslatokat tenne;
 • Biztosítsuk, hogy a tagállamok tiszteletben tartják a sajtószabadság és a bírói függetlenség demokratikus alapelveit;
 • Védjük meg az LMBTQ jogokat, védjük meg a sérülékeny csoportokat és harcoljunk a diszkrimináció minden formája ellen;
 • Fogadjunk el egy kötelező regulációt, amelyben vállalati kötelesség biztosítani, hogy a multinacionális cégek a műveleteik során teljes ellátási láncukban tiszteletben tartják az emberi jogokat.

10, Tegyünk hatékony lépéseket a nők jogainak védelme és a nemi egyenlőség elérése érdekében

 • Ajánljuk fel az EU költségvetésének 5%-át erre a célra;
 • Kötelezzük a tagállamokat, hogy garantáljanak hatékony lépéseket a nemi alapú erőszak megszüntetése érdekében, és növeljék támogatásukat minden állami politika felé, amely garantálja a nemi egyenlőséget;
 • Támogassuk a nők gazdasági függetlenségét és az egyenlő bért, csökkentsük 34-re a heti munkaórák számát a fizetések csökkentése nélkül, amely lépés a házimunka és a gyermeknevelés egyenlő megosztása felé, új gyermekgondozási szabadságsémák felállításával;
 • Támogassuk a szexuális és reprodukciós egészséget és jogokat, beleértve a biztonságos és legális abortuszt.

Egyesült Baloldal / Északi Zöldek EP frakció