Miért támogassuk az Európai Baloldalt?

Az Európai Baloldal – Munkáspárt 2006 az egyike azon kevés hazai pártnak, amely megalkuvás nélkül kiáll hazánk minden kizsákmányolt dolgozójáért és elnyomott kisebbségéért: munkásokért, közmunkásokért, gazdálkodókért, kisvállalkozókért, nyugdíjasokért, diákokért, nőkért, gyermekekért, betegekért, rokkantakért, fogyatékkal élőkért, menekültekért, a nemi másság miatt üldözöttekért, a nemzetiségi közösségekért.

Az Európai Baloldal az egyetlen, amely komolyan foglalkozik az egész világot veszélyeztető négy csapással: a globális szegénységgel, a globális klímaváltozással, a nukleáris fegyverek fenyegetésével és az új hidegháborúval. Mindegyik gyökere a kapitalista kizsákmányoló politika.

Tagjaink, jelöltjeink tisztességes kisemberek – munkások, értelmiségiek, nyugdíjasok, fiatalok, gazdálkodók, a társadalom minden elnyomott szegmensének tagjai -, akik tisztában vannak a kétkezi munka értékével és a hétköznapi emberek mindennapi problémáival, miközben széleskörű rálátásuk van hazánk és az egész világ problémáira, valamint az ezekre adandó válaszokra.

A fasizálódó, korrupt, valamint munkásellenes intézkedéseket és neoliberális megszorításokat alkalmazó Fidesz-rezsimnek nem lehetnek alternatívái a neoliberális és szélsőjobboldali pártok és ezek összefogásai, illetve a lépten-nyomon felbukkanó, jobboldali messiások.

A jelenlegi kormányt csak markánsan baloldali politikával lehet leváltani, más lehetőség eddig sem volt és ezután sem lesz.

A kisebbik rosszak közül való választás helyett ideje megszerveznünk önmagunkat és tenni saját érdekeinkért, akár kormányon, akár ellenzékben, akár 1%-os kispártként, de a helyes irányban és helyes célokért.

europaibaloldal

Miben egyedi az Európai Baloldal?

Pártunk – más pártok demagóg populizmusával ellentétben – nem csak megnevezi, milyen jóléti, kulturális, infrastrukturális kiadásokra van szükség az Önök életének jobbítása érdekében, hanem megjelöli azok anyagi forrásait is, amelyekből ezeket fedezni fogjuk: luxusadót, a korrupcióval szerzett vagyonok visszavételét, Tobin-adót a spekulációra, a multik arányos és igazságos adózását, az adóparadicsomokban folytatott tevékenységek akadályozását és az adócsalók elszámoltatását képviseljük.

A megszokott szociális és gazdasági intézkedéseken túl olyan modern és forradalmi ötleteink is vannak, mint a munkanet program, a likvid demokrácia, a Szociális Bank, a zöld munkahelyek, a feltétel nélküli alapjövedelem, a progresszív adózás és a korrupcióellenes civil hálózat, amit egyben csak mi képviselünk.

Az Európai Baloldal tagjai nem fizetett politikusok, hanem Önök közül való emberek, akik kiállnak saját és a közösségük jogaiért. Mi nem Önökért vagyunk, mi Önök vagyunk. Elvetjük a politikusok elitizmusát, hiszünk az elszámoltathatóságban, különösképp, ha a mi embereinkről van szó. Nem mi fogjuk megoldani hazánk és az Ön problémáit; mi programot, keretet, szervezetet és lehetőséget adunk az embereknek, hogy saját maguk harcolják ki azokat a jogokat, juttatásokat és biztonságot, amik nekik igazságosan járnának.

Van program?

Az Európai Baloldal minden fórumon elmondja, hogy nem önjelölt vezetőkre, nem messiásokra és jelöltekre van szükség, hanem Programra. Humánus, szolidáris, zöld, antifasiszta, szociális válságkezelő programra.

Ebből nem is csak egy van:

Az Európai Baloldalnak van saját programja. Anyapártunknak, az Európai Baloldali Pártnak szintén van európai szintű programja, és a testvérpártjainkat tömörítő Baloldal (The Left) EP frakció is rendelkezik saját programmal.

Mik az Európai Baloldal kulcsfontosságú törekvései?

A programunk számos területre kiterjed, ezek közül legfontosabbak (a teljesség igénye nélkül):

  • a szociális válságkezelés a hazai tömeges nyomor, hajléktalanság, a fagyhalálok felszámolásával; a lakhatás alapvető emberi joggá nyilvánítása az alkotmányban;
  • az egészségügy újraépítése; az oktatás fejlesztése a jövő és a jelen generációi számára;
  • külpolitikában a békére törekvés, a népek egyenlőségének tiszteletben tartása, a nukleáris és tömegpusztító fegyverek leszerelése és hazánk katonai semlegessége; a honvédelem átszervezése; erőszakmentesség
  • a NER teljes felszámolása a bűnösök elszámoltatásával, valamint a demokratikus rendszer felállítása és forradalmasítása;
  • a gazdaság újraindítása olyan termelési móddal, ahol a lakosság szükségletei és jóléte a cél, nem a kizsákmányoló osztályok extraprofitja; hosszútávú stratégiánk a modern, XXI. századi szocializmus;
  • a demokráciára és életünkre veszélyes szélsőjobboldali szervezetek felszámolása;
  • nem utolsósorban a modern hazai környezetvédelem és zöld átállás kialakítása, amely új és minőségi munkahelyeket teremt.

Szavazzak kispártra?

A demokratikus rendszerünk halála, hogy a választásokon mindig a kisebbik rosszra, valakik ellen szavazunk. Az ezzel kialakított árokásó gyűlöletpolitika megmérgezi mindennapi életünket és emberi kapcsolatainkat. A kisebbik rosszra való szavazással az életünk sosem lesz jobb – ezt a politikát évszázadok óta használják a demokratikusnak látszó kétpártrendszerek.

Az Ön jólétéért, biztonságáért, egészségéért, emberi jogaiért, a kikapcsolódásáért, kulturális igényeiért és jövőjéért sokkal többet tehet egy akár 1%-os kispárt, mint akár egy „győztes” látszat-„ellenzék”.

Ezen felül mi nem csak szavazatokat, de támogatást is akarunk. Hogy az emberek felismerjék, hogy saját maguknak kell kiharcolniuk az őket megillető jogokat és jólétüket. A kizsákmányoltak jogai és életszínvonala nem a parlamentekben dől el, hanem a mindennapi küzdelemben. Ezt a küzdelmet nekünk kell megvívnunk. Véget vetünk annak az ellenzéki nihilizmusnak, amely hamis messiásoktól várja a jólétünk kiharcolását.

Mi a garancia?

Az Európai Baloldal az egyetlen, amelynek képviselői vállalják, hogy ügyvédi letétbe helyezik a felmondásukat arra az esetre, ha előre meghatározott törvényeket nem terjesztenek be a Parlament elé vagy bizonyos intézkedéseket nem tűznek napirendre az önkormányzatokban, és nem szavazzák meg azokat. Ha képviselőink nem tartanák magukat a programunkhoz, automatikusan elvesztenék mandátumukat.

Kik a szövetségesek?

Az Európai Baloldal minden demokratikus párttal jó kapcsolatra és közös akciók szervezésére törekszik. Sajnálatos módon a hazai „ellenzékinek” hívott fősodrú pártok olyan történelmi bűnöket követtek el, amelyek kizárják a velük való közös fellépést.

A kispártok közül jó kapcsolatunk van az MSZDP-vel és az ISZOMM-mal. Számos baloldali civil szervezettel tartunk közös rendezvényeket (Május Elseje Társaság, MEASZ, Magyar Szolidaritás Mozgalom, Kádár János Baráti Kör, SZAB, ATTAC Magyarország, Latin-Amerika Társaság).

Nemzetközi szinten az Európai Baloldali Párt teljes jogú tagpártja vagyunk, amelynek képviselői vannak a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlament Baloldal (The Left, korábban GUE/NGL) frakciójában.

Mit tettünk eddig?

Az egyik legfontosabb feladatunk – József Attila intelmét megfogadva – “taní-tani.” Felnyitni a közvélemény szemét, elemezni a politikai történéseket. Hetente több sajtóközlemény is kiadunk , amelyek a jelenelgi cenzúra-rendszer miatt a fősodrú médiában említés nélkül maradnak. Cikkek ezreit közöltük ez elmúlt években a legfontosabb politikai témákban, amelyek elérhetők honlapunkon, A MI IDŐNK portálon (pontosan 6981-et).

Tagjaink a közösségükért tevékenykedő emberek, és egészen kis ügyektől (épületek rozsdás erkélyeiről lezuhanó, életveszélyes ablaktáblák), a lakásszövetkezeti korrupción és a vandálok által megrongált padok helyrehozatalán keresztül a több tízezer beteget érintő TAJ-számok érvényességének problémájáig mindennel foglalkoznak.

Antifasiszta tevékenységünknek köszönhetően már nincsenek Adolf Hitler emléktúrák Magyarországon. Korábbi polgármestereink csodát műveltek a községükben. Több ezer embert szerveztünk az Erdogan elleni tüntetésre. Szabadddá tettük a munkásmozgalmi jelképek használatát. Ételt osztottunk, ruhát gyűjtöttünk szegényeknek. Nappali melegedőként ajánlottuk fel minden párthelységünket a téli fagyok idején. Oktatköröket, filmvetítéseket szerveztünk. Aktivistákkal, aláírásgyűjtéssel és jelöltekkel támogattuk a korábban még vállalható Fidesz-ellenes összefogásokat. A horányi Baloldali Sziget Fesztiválon minden évben összehozzuk a hazai ellenzéket.

A tevékenységünkről nem tudósít a média, hiába hoztuk el Magyarországra Jeremy Corbyn-t vagy a korábbi görög munkaügyi minisztert. A jelenlegi rendszer nem engedheti meg magának, hogy komoly baloldali alternatívája lehessen.

kapcsolat: amiidonk@gmail.com