Nincs cigánybűnözés – most már tudományos tény

A hazai nyomor tragikus méreteket öltött az elmúlt 25 év kapitalizmusa miatt. Ennek függvényében a bűnözés is tragikus méreteket ölt. Ezt a félelmet használják ki a fasiszta szervezetek, hogy szavazathoz jussanak. Aztán további félelmet és egy sokkal alantasabb emberi ösztönt, gyűlöletet gerjesztenek. Ez újabb nyílt és látens rasszizmust szül, amely megnehezíti a hazai kisebbségek sorsát, további nyomort és további bűnözést okozva.

Probléma van, ezt más számos A MI IDŐNK írás kifejtette. Azonban ezt sosem tartottuk faji kérdésnek, mint teszik azt az ostoba rasszisták. A bűnözés társadalmi kérdés, elsősorban a nyomor kérdése, legyen az akár anyagi, akár szellemi.

A félelem hazug.

Tudományos kutatások sora bizonyította, hogy a bűnözés nem faji kérdés, nincsenek ugyanis a bűnözésért felelős gének. Illetve bizonyos extrém esetben előfordulhat, pl. kromoszomális eltérések esetén erőszakos viselkedés, vagy bizonyos elmebetegségek okozta kriminális devianciák, azonban ez inkább a fehér populációra jellemző, nem a rasszisták által „alacsonyabb rendű fajoknak” titulált embercsoportokra.

A legújabb hazai, szociális jellegű kutatás is megerősíti a tényt: nincs cigánybűnözés. Tehát aki ezt terjeszti, az vagy hazug, vagy végtelenül naiv, esetleg elfogult a fasiszta szervezete iránt.

Három kutató, Kerezsi Klára, az Országos Kriminológiai Intézet főtanácsosa, és kollégái, Gosztonyi Márton és Polák Attila jegyzi azt a tanulmányt, amely Magyarországon először foglalkozott a problémával. Tanulmányuk, „A roma és nem roma együttélés konfliktusai, kriminális vonatkozásai” a Belügyi Szemlében jelent meg.

Aki eddig Magyarországon cigánybűnözésről beszélt, az egyszerűen hazudott. Miért? Mert semmiféle statisztika nem készült eddig arról, hogy melyik bűnöző cigány és melyik nem. Egy 1992-es törvény szerint ugyanis “faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó személyes adat” különleges személyes adatnak minősül, amit a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás nem tarthatnak nyilván. Magyarán erről komoly tudományos statisztikát csinálni lehetetlen. Eddig.

A kutatók egyszerű módszereket vettek alapul. Először is összehasonlították a bűnözési statisztikákat az európaiakkal, és megállapították, hogy Magyarország statisztikái átlagosak. A világ sokkal biztonságosabb lett, mint 500 évvel ezelőtt. A média azonban bizonyos eseteket felnagyít. A fasiszta média pedig különösképp felnagyít eseteket. A fasiszta média ezenfelül cigány elkövetőknek titulál olyan eseteket is, amelyeknek nincs is meg a tettese. A fasiszta média ezenfelül még ráadásul meg sem történt eseteket is kreál! A fasiszta média ráadásul olyan eseteket is cigánynak titulál, ahol megvan a nem cigány elkövető! (A kurucinforól, alfahírről, szentkoronarádióról, barikádról és hasonszőrű társaikról van szó.)

Eklatáns eset a West Balkán tragédia, ahol a túlzsúfolt szórakozóhelyen a fiatalok a tömegben összetaposták egymást, ám a kurucinfo és neonáci társhonlapjaik elsőként számoltak be róla, hogy cigányok késeltek magyar lányokat, holott sem cigányok, sem késelés nem volt.

Hogy tudják vizsgálni a vélelmezett „cigánybűnözést”, ha nincs rá bűnözési statisztika?

A demográfiai statisztika alapján. A kutatók a rendelkezésre álló népszámlálási statisztikákból dolgoztak. 513 települést vizsgáltak, amelyek összesen a magyar lakosság kétharmadát és a bűncselekmények háromnegyedét lefedik, tehát eléggé reprezentatív. Ebből az derül ki, hogy a bűncselekmények száma 2000-től csökken.

Tény: nemhogy nincs Magyarországon jellegzetesen cigánybűnözés, hanem az országban pont ott követik el a legtöbb bűncselekményt, ahol a cigányok aránya elmarad az országos átlagtól.

Egy másik szélsőjobboldali mítosz a „cigányok utazó bűnözése”, azaz, hogy lakhelyükről a nagyvárosokba mennek bűnözni. A tanulmány szerint azonban a nagyvárosokban regisztrált bűnesetek elkövetői néhány kilométeres körön belül laknak. Tehát ezt a fasiszta rémképet is cáfolták.

A neonácik másik legendája a vidéki településeket érinti. Eszerint azokon a kistelepüléseken, ahol sok cigány él, óriási a félelem és a bűnözés. Valójában a bűnözés ezeken a területeken is stagnál, és itt is a pitiáner esetek jellemzők, mint a kis értékű lopások, apróbb drogügyek, könnyű testi sértések.

A rendőrség különösképp szigorúan jár el: az utóbbi időben volt botrány leejtett zsebkendő miatti bírságolásért, nem a zebrán való átkelésért, vagy hogy a közmunkás mellény nélkül takarította a padkát, vagy nem volt macskaszem a biciklin.

A társadalom azonban különösképp érzékeny lett a cigányok által elkövetett bűncselekményre, legyen az akár pitiáner, akár komoly. Felháborodnak ugyan az emberek a pécsi egyetemen a diáktársait agyonlövő ámokfutón, a nagymamát nyolcvan késszúrással meggyilkoló encsi fiatalemberen (aki mellesleg szélsőjobboldali szimpatizáns), a rendőrt hasbalövő férfin, a cigány gyermeket kivégző neonáci halálbrigádon, azonban sokkal jobban hergeli őket a cigányok által elkövetett bűn. Miért? Mert a nem cigány esetekben ott a szégyenérzet. Azonban ha elidegenítjük magunktól a bűnt, például mert a tettesnek más a bőrszíne, úgy feloldozódunk e szégyenérzet alól. Jobb, ha az elkövető MÁS, mint mi. Mert akkor mi tiszták maradunk. Legyenek csak „ŐK” a mocskosak.

Igen, a cigánysággal is van probléma! Elvégre a rendszerváltás után a cigány munkások 55%-át bocsátották el azonnal(!!!), amely óriási nyomort szült. Azonban ezért nem a cigányság a felelős, hanem azok a fasiszta politikusok, akik ezt véghezvitték. A sors iróniája, hogy az akkori MDF kormányban székelő Für Lajos a Magyar Gárdában, Csurka István pedig a MIÉP-ben folytatta politikai pályafutását.

Megértjük azon emberek elkeseredését, akik cigányok által elkövetett bűncselekmények áldozatai lettek. De ezek akkor sem azért történtek meg, mert az elkövető cigány volt. Azért történt meg, mert az elkövető bűnöző volt. Se több, se kevesebb.

Miért csinálnak egyesek cigánykérdést egy társadalmi kérdésből?

Mert ostobák, akik az elkövetőn csak a felszínt, azaz a bőrszínt látják, és intelligenciájuk képtelen komolyabb analízist lefolytatni. Nem látják a gazdasági és társadalmi összefüggéseket. Vagy olyan politikusok, akik ebből akarnak megélni, és a gyűlöletet és félelmet kihasználva akarnak szavazatot és politikai támogatást nyerni. És nagyon jól meg is élnek belőle.

A bűnözésnek kitett népességet azonban meg kell védeni. De nem a fasizmusnak, amely csak sokkal jobban súlyosbítaná a helyzetet. A Jobbik politikája, a kémiai kasztrálás, a segélyek megvonása, a halálbüntetés, a keményebb törvényi szigor ugyanis nem megoldja a problémát, hanem súlyosbítja. Ez nem bűnmegelőzés, hanem primitív bosszú. Ez csak a cigányság újabb elnyomorítása, amely a ténylegesen komoly bűncselekmények és az enyhe bűncselekmények megszaporodását is eredményezné. A problémáknak nem a tünetét, hanem az okát kell kezelni, ez pedig az óriási szegénység!

A Jobbikot és a hozzá hasonló fasiszta szervezeteket azért támogatja a nagytőke, hogy a valódi problémáról eltereljék a figyelmet: a tőkés kizsákmányolásról. Ez a valódi bűnözés. Hogy nap mint nap megnyomorítanak, megadóztatnak, elbocsátanak, megaláznak bennünket, csökkentik a bérünket és a létbiztonságunkat, elveszik demokratikus jogainkat, az embert robottá silányítva, amely parancsra cselekszik.

Mi a valódi megoldás?

Olyan társadalmi és gazdasági politika, amely mindenkinek tisztességes munkát és ezért tisztességes fizetést ad. Valódi demokráciát, amelyben a kisember ténylegesen beleszólhat a közügyek alakításába. Olyan rendszert, ahol nem a profit, hanem az ember az első. Ahol visszavesszük azt, amit a gazdagok privatizáció, adókulcsok, kamatlábak, és devizahitel segítségével elraboltak tőlünk. Valódi marxista, európai baloldali politikát.

Vélemény, hozzászólás?